Chính sách bán hàng

  • THANH TOÁN 30% KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

  • NGÂN HÀNG HỖ TRỢ CHO VAY 70% ÂN HẠN GỐC LÃI 30 THÁNG 

  • TẶNG PHÍ QUẢN LÝ 60 THÁNG 

  • BÀN GIAO THIẾT BỊ NỘI THẤT HOÀN THIỆN THƯƠNG HIỆU : HAFELE - KOHLER - DAIKIN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN DỰ ÁN MASTERI CENTRE POINT 

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN DỰ ÁN MASTERI LUMIÈRE RIVERSIDE